Login: Hasło:
   Zapamiętaj mnie w: Portal biznesowy.net
Zarejestruj  |  Zapomniałem hasła

 

Portal Biznesowy.net jest Patronem

Konwersatorium nt. ochrony informacji
w urzędach administracji samorządowej


 Termin: 9 - 11 marca 2011 r.
Miejsce: Rynia, Wojskowy Dom Wypoczynkowy
Wczasowa 59, Białobrzegi
 Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu KSOIN uprzejmie Państwa zapraszam do uczestnictwa w Konwersatorium nt. ochrony informacji w urzędach administracji samorządowej. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy propozycję szkoleniową pomagającą realizować nowe obowiązki i wyzwania oraz zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego. Konwersatorium adresowane jest zwłaszcza do Marszałków Województw, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast i Gmin, Starostów Powiatów, Wójtów Gmin, Przewodniczących Rad Powiatów, Miast i Gmin i Sekretarzy Urzędów oraz innych osób odpowiedzialnych za całokształt bezpieczeństwa Urzędu.

Podczas konwersatorium zostaną omówione podstawowe standardy ochrony informacji i danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, obowiązujące akty prawne, aktualne zagrożenia bezpieczeństwa informacji, zagrożenia terrorystyczne i przestępczości zorganizowanej, wykorzystywane środki, techniki, nowoczesne technologie oraz urządzenia mogące zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w Urzędzie.

Na szczególną uwagę Państwa zasługuje obowiązująca od 2 stycznia 2011 r. nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych i związane z nią zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych i pełnomocników ds. ochrony informacji, a także zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych.

Podczas zajęć programowych zaplanowano dyskusję nt. praktycznych problemów w zakresie organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, stosowania kompleksowych rozwiązań systemowych bezpieczeństwa informacji, zmian unormowań dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego oraz prowadzenia cyklicznych szkoleń.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w konwersatorium, które będzie niepowtarzalną okazją do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania w Urzędach pionów ochrony, opracowania i wdrożenia procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania kryzysowego.

Znakomite grono wykładowców wywodzących się ze środowisk naukowych, służb specjalnych, praktyków i ekspertów zajmujących się na co dzień ochroną informacji gwarantuje odpowiedni poziom wykładów, daje rękojmię wysokiego profesjonalizmu prezentowanych tematów, a jednocześnie zapewnia przystępność i zrozumienie omawianej problematyki. Korzystając z obecności wielu wybitnych specjalistów zachęcamy Państwa do bezpośredniego wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisów nowej ustawy oraz rozporządzeń okołoustawowych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.ksoin.pl/?p=/pl/top/4/1008

Krajowe Stowarzyszenie
Ochrony Informacji Niejawnych

40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10

www.ksoin.pl | biuro@ksoin.pl
tel. 32 206 46 00,  fax 32 206 46 01

 

Polecamy!


Popularne frazy
Statystyki Portalu
  • Oczekujące prezentacje: 49
  • Kategorie główne: 15
  • Podkategorie: 268
Firmy wg. PageRank