Login: Hasło:
   Zapamiętaj mnie w: Portal biznesowy.net
Zarejestruj  |  Zapomniałem hasła
Portal Biznesowy.net dla firm - INTERNET DLA BIZNESU!Rynek NewConnect szansą dla małych i średnich firm na pozyskanie kapitału

Rynek NewConnect szansą dla małych i średnich firm na pozyskanie kapitału

NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A od sierpnia 2007 roku. ASO oferuje niezwykle kuszące dla emitentów niskie stawki wprowadzenia walorów do obrotu, złagodzone wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a także tańsze funkcjonowanie na parkiecie już po debiucie spółki. Zgodnie z intencjami GPW, NewConnect stworzony został z myślą o mniejszych spółkach, posiadających krótką historię działalności i główne aktywa w postaci know-how, ale za to legitymujących się ciekawą wizją biznesową. Zainteresowane powinny być głównie spółki reprezentujące innowacyjne sektory polskiej gospodarki, oparte na aktywach niematerialnych, takich jak np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologia, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi, ale także innowacyjnych przedsiębiorstw z innych sektorów.

Pozyskanie kapitału wraz z wprowadzeniem papierów wartościowych na rynek NewConnect staje się wśród polskich i europejskich firm coraz bardziej popularne. Szczególnie wśród młodych przedsiębiorstw, które nie spełniają wszystkich warunków wejścia na główny parkiet giełdowy. Wejście na NC umożliwia firmom pozyskanie bezzwrotnego kapitału przy utrzymaniu kontroli nad firmą, uzyskanie szerszego dostępu do dalszych źródeł finansowania, a także wzmacnia wizerunek marki i poprawia pozycję konkurencyjną spółki.
W celu zdynamizowania rozwoju spółki, niezbędne jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Decyzja o wejściu na giełdę musi zostać poprzedzona analizą alternatywnych form finansowania, takich jak kredyt, emisja obligacji, zasilenie kapitałowe przez dotychczasowych akcjonariuszy itd. Dodatkowy kapitał umożliwia realizację określonych strategii rozwoju firmy, trudnych do osiągnięcia w oparciu jedynie o własne zasoby. Z praktycznego punktu widzenia inwestorzy giełdowi oczekują, że spółka posiada własny kapitał i/lub wyniki biznesowe, pokazujące jej skuteczność operacyjną. Jest to kryterium inwestycyjne szczególnie dla inwestorów instytucjonalnych.
Dla spółki planującej wejść na rynek NewConnect najlepiej jest, z punktu widzenia komfortu podejmowania decyzji inwestycyjnej, gdy prowadzi ona jednorodną działalność gospodarczą w dobrze rozpoznanej branży. Zbyt różnorodna działalność prowadzona w ramach jednego podmiotu – choć teoretycznie zmniejsza ryzyko upadłości poprzez dywersyfikację działalności – utrudnia jej analizę i ocenę.

Cechy spółki niezbędne do pozyskania przychylności rynku, to:
- przejrzysta strategia dalszego rozwoju
- zrozumiały biznes, lub jego proste przedstawienie
- przewagi konkurencyjne
- zapotrzebowanie sektora na produkty i usługi danej spółki

Spółka, chcąca zadebiutować na dowolnym rynku giełdowym musi być spółką akcyjną lub komandytowo-akcyjną. W pozostałych przypadkach konieczne jest przekształcenie przedsiębiorstwa co może zająć od 2 do 4 miesięcy. Niezbędne będzie również dostosowanie prowadzonej księgowości i innych aktów korporacyjnych do zasad rynkowych. Niektóre z tych kwestii można realizować równolegle. W optymalnym tempie pracy zajmie to około 5 miesięcy. Koszty przekształcenia kształtują się na poziomie 10.000-100.000 PLN, w zależności od skomplikowania dokumentacji oraz samej struktury biznesowej przedsiębiorstwa.

Przewidywany czas wprowadzenia spółki na giełdę może się zamknąć nawet w trzech miesiącach. Zależy to od standardów prowadzonej rachunkowości i wielkości planowanych do pozyskania środków. Cały proces wiąże się z kosztami wynagrodzenia kancelarii prawnej w zakresie zweryfikowania lub napisania odpowiednich dokumentów (np. statuty) oraz ze zbadaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Do tego dochodzą koszty wynagrodzenia dla doradcy za pomoc w napisaniu dokumentu dopuszczeniowego, opłaty bezpośrednio związane z dopuszczeniem instrumentów do obrotu, itp. Ponadto, doliczyć należy prowizję od wielkości środków, pozyskanych przez podmiot, z którym firma będzie współpracować oraz koszty promowania sprzedawanych akcji na rynku kapitałowym.

Spółki chcące rozpocząć notowania własnych akcji na rynku regulowanym muszą się liczyć z wydatkiem średnio 4,5 mln zł (dane za 2010 rok). W przypadku NewConnect wydatki są dużo niższe. Emitenci nie muszą sporządzać prospektów emisyjnych ani korzystać z usług domów maklerskich. Opłata za wprowadzenie instrumentów do obrotu jest stała i wynosi zaledwie 3 tys. zł. Identyczne koszty trzeba również ponieść w ramach opłaty rocznej, ale emitent w pierwszym roku notowań jest z niej zwolniony. Z roku na rok liczba debiutów na rynku NewConnect rośnie. W  2010 roku do obrotu wprowadzone zostały instrumenty finansowe 86 spółek. W gronie debiutantów znalazły się spółki z rozmaitych sektorów (budownictwo, ochrona zdrowia, technologie, handel), reprezentowane zarówno przez małe, nieznane kancelarie, jak i doświadczone domy maklerskie. Styczeń 2011 r. okazał się rekordowy – w przeciągu jednego miesiąca do obrotu wprowadzone zostały akcje 14 nowych emitentów. Świadczy to o niesłabnącej chęci spółek do wchodzenia na rynek alternatywny. Według opinii wielu analityków i zarządu GPW do końca bieżącego roku grono uczestników rynku NewConnect ma się powiększyć do około 300 spółek.


Autorka: Agnieszka Gugała

Autorka dziękuje Serwisowi www.boomway.pl – biznesowemu doradcy online – za bezpłatne udostępnienie informacji, które posłużyły do napisania powyższego artykułu.


Polecamy!


Popularne frazy
Statystyki Portalu
  • Oczekujące prezentacje: 49
  • Kategorie główne: 15
  • Podkategorie: 268
Firmy wg. PageRank